Tiara
Przejdź do treści

1

Opuść wszystko, Chrystus wzywa do Swej służby cię przyzywa. On ci będzie i radością.
On ci będzie i miłością. więc usłuchaj i pójdź za Nim, to On, nie byle kto.  
1. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, lecz Syn nie ma gdzie wesprzeć głowy Swej.
2. Kto opuści wszystko, pójdzie za Swym Mistrzem, odda mu Bóg stokroć więcej.
3. Jeśli stracisz życie dla Mej Ewangelii pamiętaj, że odda ci je Bóg
________________
Pelplin – W niedzielny wieczór podczas modlitwy w kaplicy, zrodziło się myśl i pragnienie w moim sercu, że warto pójść za Jezusem nie licząc trudów w Jego służbie. I tak powstała jedna pierwszych piosenek mówiąca o powołaniu: „Opuść wszystko, Chrystus wzywa do Swej służby cię przyzywa”(1965.09.30).


Opuść wszystko Chrystus wzywa

Lubię powracać w strony rodzinne, bo odżywają me lata dziecięce. Miłe, beztroskie, jakże niewinne, niezapomniane chwile dziecięce.  
R: Wielbię Cię szczerze, mój Ojcze i Panie, bo dobroć Twa jest niezmierzona.
śpiewam radośnie dopóki sił stanie, bo miłość Twa jest nieskończona.
2. Lubię powracać w strony rodzinne, chodzić po łąkach i gajach,
zwiedzać ogrody, owoce jeść winne, szukać motyli na żyznych łąkach.
3. Lubię powracać w strony rodzinne, gdzie słychać żab rechot, klekot bocianów,
gdzie domy otwarte, niezwykle gościnne; ptaszki zaś nucą wśród złotych łanów.
4. Lubię powracać w strony rodzinne, chodzić po łąkach, lasach na wiosnę,
z łezką wspominać lata niewinne, proste, beztroskie, jakże radosne.
5. Lubię się modlić w wiejskim kościele, trwać na modlitwie przed Panem Bogiem,
chwalić Go za to, że dał mi łask wiele, okazał litość nade mną grzesznikiem.(zlitował się nad grzesznikiem  
________________________________
Lidzbark Welski i moje miasto rodzinne, które mile wspominam jako beztroskie i radosne chwile młodości.  (2015.06.26)   


Lubię powracać w strony rodzinne

Nie trwóż się zbytnio, nie drżyj jak trzcina.
Pana jest bowiem każda godzina.
Ref: Pan cię miłuje mimo twych złości,
jest przecież Panem, Bogiem miłości.
w swojej dobroci jakże niezmierny,
i dla każdego tak miłosierny.
2. Znasz swoje winy i ułomności i nadużywasz Bożej dobroci.
3. Szukasz pomocy, jesteś w potrzebie, proś Boga Ojca, który jest w niebie.
4. Lękasz się kary za grzechu, złości, że nie wybaczy Pan twoich słabości.
5. Wstydzisz się grzechów i niewierności, że w tobie tyle jest niewdzięczności.
6. Chcesz naśladować Ojca dobrego, miłuj serdecznie swego bliźniego.
7. I nieprzyjaciół ucz się miłować, ich przewinienia zechciej darować.
8. Ufaj jedynie Bogu żywemu. Zawierz do końca Panu dobremu.  
____________________________________
Brzeg n/Odrą. Dwuletnia służba wojskowa w jednostce kleryckiej (1966.09.05).


Nie trwóż się

Przecież wiem, że wierzyć mam w Jezusa, który za mnie umarł tam na krzyżu.
Za tę łaskę, która jest mi dana, chcę wielbić z radością swego Pana.
Ref: Jezus, Jezus, Jezus Zbawca mój. Jezus, Jezus, Jezus tylko On.
2. Przecież wiem, że prosić mam Jezusa i liczyć na Jego miłosierdzie.
To przed Nim ja zginam dziś kolana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
3. Przecież wiem, że słuchać mam Jezusa, przyjmować z miłością Jego Słowo,
Wypełniając Jego przykazania, chcę wielbić z radością swego Pana.
4. Przecież wiem, że wielbić mam Jezusa, w każdej chwili służyć tylko Bogu.
Śpiewać Jemu ochotnie już od rana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
5. Przecież wiem, że kochać mam Jezusa, z całej duszy i z serca mojego.
Swoich bliźnich miłując serdecznie, chcę wielbić z radością swego Pana.
6. Przecież wiem, że jestem dzieckiem Bożym, że kocha mnie dobry Ojciec w niebie,
Jego miłość w sercu mym rozlana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
7. Przecież wiem, że Matką mą Maryja, to Ona wskazuje na Jezusa.
Z Nią trwajmy na modlitwie, chcę wielbić z radością swego Pana.
______________________

Brzeg. Dwa lata służby wojskowej - to głównie życie w koszarach, poligony, zajęcia saperskie, budowanie mostów ale również „coś dla ducha”, czyli lektury religijne, teologiczne rozmowy, a zwłaszcza modlitwy, aby przetrwać czas wojska w jedności z Bogiem i w dialogu z drugim człowiekiem. (1967.04.29)

Przecież wiem

Gdy oglądam i podziwiam kolorowy świat, złote słońce, błękit nieba, myślę sobie tak:.
Ref: Kto stworzył świat, kto stworzył świat, tak wspaniały i ogromny kolorowy świat.
2. Kiedy widzę łany zboża i jak kwitnie mak, kiedy słyszę świergot ptaków, myślę...   
3. Gdy się kąpię i gdy biegam, czuję życia smak, gdy oddycham w leśnej ciszy, myślę...  
_____________________________
Charzykowy. Piosenka powstała na kleryckim obozie żeglarskim w Charzykowach (1967.08.20), a po kilkunastu latach doczekała się nowego nagrania na Złotej Górze przez „Dzwoneczki kaszubskie”.


Gdy oglądam i podziwiam

Pan łączy nas, On jest tu, On jest w nas.
1. Już od rana nas gromadzi, karmi Ciałem Swym, wlewa miłość w nasze serca, On jest Bogiem mym.
2. On udziela Swego Ducha, kiedy trwamy w Nim, rozważamy Jego słowo zespoleni z Nim.
3. Każdy kwiatek, każda chmurka opowiada nam, o miłości Boga Ojca, który kocha nas.
_______________________
Ogorzeliny k/Chojnic. Piosenka powstała na odpust parafialny Św. Krzyża w Ogorzelinach, gdzie zwykle spędzałem wakacje kleryckie i uczyłem się duszpasterstwa pod okiem proboszcz ks. A. Kłosa. Po latach mile wspominam, zarówno parafian z Ogorzelin jak również Księdza Proboszcza (1967.09.14).  


Pan łączy nas

W Getsemanii rozmodlony, mękę swą przeżywający,
z Bogiem Ojcem zjednoczony przez noc całą czuwający.
Ref: Panie Jezu, zlituj się nad nami.
2. Przez żołdaków biczowany, bezustannie bez litości. Przez Piłata osądzony, mimo swojej niewinności.
3. Cierniem ukoronowany, wyszydzony i opluty. W płaszcz szkarłatny też odziany i po twarzy ręką bity.
4. Ciężkim krzyżem obarczony, pod nim trzykroć padający. Tak potwornie umęczony winy nasze dźwigający.
5. Na Kalwarii wywyższony, życie za nas ofiarował. Tak okrutnie umęczony nas do końca umiłował.
_________________
Świecie n/Wisłą. Jako kleryk chętnie odwiedzałem w Świeciu klasztor (parafię wujostwa Topolewskich), odprawiając drogę krzyżową w krużgankach. Owocem pasyjnych przemyśleń jest ta oto piosenka (1967.10.28).


07 W Getsemanii

Przez Boga wybrana, Matko Jezusa,
od wieków wielbiona, Matko Chrystusa.  
Ref: Maryjo (3x), Polski i świata Królowo.
Maryjo (3x), odmień nasz naród na nowo.
Maryjo (3x), Niebieska, Ty nasza Królowo.
Maryjo (3x), odmień nasz naród na nowo.
2. Od dawien  już dawna, od wieków czczona,
Pani cudowna, Matko wsławiona.
3. Spoglądasz na nas - z Twoich ołtarzy,
Niebieska Pani, o pięknej twarzy.
4. Stoisz w kościele tutaj przed nami,
i pragniesz zawsze, być razem z nami.
_____________________________
Lubawa. Piosenka zrodziła się podczas odpustu Matki Bożej Lipskiej (1968.07.02).


Przez Boga wybrana

Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...
1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość Swą zsyła nam, któż jak On wielki jest,
któż jak On miłość ma. Święty Bóg Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń.
Kocha nas dzieci swe, mimo grzechów oraz wad.
2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznym nam. Jezus–Bóg zniżył się.
Jezus–Brat zbawił nas. Poprzez Krzyż grzechy starł,
życie dał, radość wniósł. Zmartwychwstał jako Pan. On jedyną drogą nam.
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie. Cieszę się, śpiewam wciąż,
bowiem Pan kocha mnie. Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą,
szczęścia moc. Któż jak Pan, któż jak On
tak pokochał dziecko swe.
______________________________________
Lidzbark Welski. Moi Drogim Lidzbarzakom i parafii p.w. Św. Wojciecha, w której byłem ochrzczony i stałem się dzieckiem Bożym - niniejszą piosenkę dedukuję (1969.07.02).


Dzieckiem Bożym

Dzieckiem Bożym Kartuzy - w języku kaszubskim
______________________
Kartuzy. Pewnego słonecznego dnia odbyła się majówka z dziećmi do Kartuz, do kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP. (maj 1972 r)


Dzieckiem Bożym

A ja mam radość, radość, radość w sercu mym... (2x - pokój.
2. Because am happy, happy,  happy in may hart (2x - and peace.  
3. Iś  habe frojde, frojde, frojde majnem herc (2x - friden
4. U mienia radosc, radosc k’sercu majemu (2x - i mir
5. Ego sum felix, felix, felix in corde (2x - et pax
6. Mi havas dżojon, dżojon dżojon en caro (2x - paco
7. La-la...
8. A ja mam radość, radość, radość w sercu mym... pokój
________________
Charzykowy k/Chojnic. Popularna piosenkę, którą poznałem na kursie żeglarskim dla kleryków i potem popularyzowałem w kilku językach (1969.08.12).A ja mam radość

Proszę Cię Boże, wysłuchaj mnie
1. Dobry Boże, mieszkaj w każdym domu w naszej parafii, a Twoja Opatrzność niech czuwa nad nami.
2. Boże Pokoju, niech na świecie zapanuje jedność, zgoda i pokój.
3. Abba Ojcze, weź w opiekę wszystkich chorych, bezdomnych i skrzywdzonych.
4. Królu narodów, obdarz naszą ojczyznę swoim błogosławieństwem.  
5. Daj siły rodzicom, zdrowie babci, pamiętaj o braciszku i chorym dziadku.  
6. Sędzio sprawiedliwy, odpuść winy wszystkim zmarłym i wprowadź ich do nieba.
7. Miłosierny Panie, mniej w opiece wszystkie dzieci świata.
_____________________
Strzepcz w powiecie wejherowskim. Wiara w Opatrzność Bożą i dobroć Ojca Niebieskiego wśród ludu kaszubskiego jest żywa, również wśród dzieci, które adorując w kościele w Strzepczu ułożyły prostą modlitwę, potem ją nagrały. Po kilkunastu latach wędrując z „Dzwoneczkami kaszubskimi” po Kaszubach na nowo nagraliśmy piosenkę w kościele w Strzepczu (1970.07.09).


Proszę Cię Boże

Śpiewaj Bogu, alleluja! - kiedy ciepło i pogoda.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy nawet i deszcz pada.
2. Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy słońce nas nie męczy.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! - kiedy słońce nawet dręczy.
Ref: Wychwalajmy Ojca w niebie, wysławiajmy imię Jego.
wznieśmy dłonie w stronę nieba, złóżmy Bogu cześć.
3. Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy niebo jest błękitne.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy niebo jest burzliwe.
4. Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy w duszy jest radośnie.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! - kiedy czujesz się żałośnie. Ref:
5. Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy ludzie są życzliwi.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! - kiedy nawet są kłótliwi.
6. Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy chce się żyć i skakać.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! - kiedy trzeba nie raz płakać. Ref:
7. Śpiewaj Bogu, Alleluja! - kiedy wszystko gra i cieszy.
Śpiewaj Bogu, Alleluja! – kiedy nawet wszystko śmieszy.
________________________
Władysławowo i piosenka, która powstała w klimacie wielkanocnym w kościele we Władysławowie - tuż nad Bałtykiem (1970.07.15).


Śpiewaj Bogu_xT_t

Gdy cisza zapada, wieczorny dzwon, zwołuje ludzi ze wszech stron.
Ref: Z różańcem w dłoniach idziemy wraz, zaśpiewać Maryi tę pieśń
2. Gdy jesień polska złotem lśni, wieczorem do świątyń warto iść.
3. W prostocie serca oddaj się Jej. Maryi zaufaj boś dzieckiem Jej.
__________________
Okolice Kartuz. Piosenka powstała na Kaszubach, w aurze złotej polskiej jesieni i to w miesiącu różańcowym (1971.10.07).


Gdy cisza zapada

Przecież wiem, że wierzyć mam w Jezusa, który za mnie umarł tam na krzyżu.
Za tę łaskę, która jest mi dana, chcę wielbić z radością swego Pana.
Ref: Jezus, Jezus, Jezus Zbawca mój. Jezus, Jezus, Jezus tylko On.
2. Przecież wiem, że prosić mam Jezusa i liczyć na Jego miłosierdzie.
To przed Nim ja zginam dziś kolana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
3. Przecież wiem, że słuchać mam Jezusa, przyjmować z miłością Jego Słowo,
Wypełniając Jego przykazania, chcę wielbić z radością swego Pana.
4. Przecież wiem, że wielbić mam Jezusa, w każdej chwili służyć tylko Bogu.
Śpiewać Jemu ochotnie już od rana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
5. Przecież wiem, że kochać mam Jezusa, z całej duszy i z serca mojego.
Swoich bliźnich miłując serdecznie, chcę wielbić z radością swego Pana.
6. Przecież wiem, że jestem dzieckiem Bożym, że kocha mnie dobry Ojciec w niebie,
Jego miłość w sercu mym rozlana. Chcę wielbić z radością swego Pana.
7. Przecież wiem, że Matką mą Maryja, to Ona wskazuje na Jezusa.
Z Nią trwajmy na modlitwie, chcę wielbić z radością swego Pana.
______________________
Gdynia. Kiedyś na wigilijny opłatku obiecałem dzieciom pokazać zdjęcia ze Święceń Kapłańskich. Tak powstała myśl ułożenia specjalnej piosenki, a kilka lat później, podczas zwiedzania pelplińskiej katedry i Seminarium Duchownego, powstała z „Dzwoneczkami kaszubskimi” wersja wideo piosenki. (Gdynia 1981.12.24)


Przecież wiem
Wróć do spisu treści